Hästböcker som fenomen

Namnet hästböcker syftar till den typ av barn- och ungdomsböcker vars handling är förlagd till miljöer där det förekommer hästar och hästmänniskor. Dessa böcker är oftast riktade till tjejer. Ridsporten är alltjämt sedd som en tjejsport och det är långt fler flickor en pojkar som rider, ändå utgörs den riktiga världseliten inom sporten av fler killar än tjejer – även om siffrorna börjar jämnas ut och tjejerna tar för sig mer.

id3

Men att rida och nära ett hästintresse är inte billigt. För de flesta är det faktiskt inte möjligt att skaffa egen häst och träna hur mycket som helst, det blir alltför kostsamt. Tänk då vilken lycka att istället kunna tjäna pengar på sitt intresse. Det är precis vad många hästintresserade tjejer gör för att till exempel finansiera sina studier. Vissa håller lektioner på sin ridskola eller hjälper till med skötseln i stallet. Andra tar en helt annan väg och börjar skriva böcker om sitt intresse och de älskade hästarna. Att kunna plugga samtidigt som man skriver böcker som ges ut och på så sätt försäkrar sig om en stadig inkomst under studietiden är ett mycket smart drag. Dessutom är det väl förenligt med studierna då de både praktikerna är lätta att kombinera och dessutom kan dra fördel av varandra genom ökad kunskap och skicklighet i skrivandets konst.

id5

Kan man inte förtjäna sitt uppehälle genom att skriva finns det naturligtvis andra sätt att försörja sig under studietiden. Dels kan man vända sig till CSN – den Centrala Studiestödsnämnden för att få bidrag och lån under tiden man studerar. Vill man inte göra på detta sätt kan man naturligtvis också ta ett privatlån. Genom att använda sig av en sajt som jämför lånevillkoren hos olika banker när man ska låna pengar kan man se till att man får det bästa avtalet för sitt lån på advisa.se.

Att kunna försörja sig på något som är ens största intresse är naturligtvis en lyx som är få förunnat – men varför inte ge det en chans? Tänk att få jobba med det som man tycker allra mest om i hela världen!